1
Filazantsaran'i Jaona Toko faha 15: 1- 8, Fampitahanan'i Jesosy ny tenany sy ny fiangonana
Past Seth Rasolondraibe
2
Toriteny Pentekosta
Past Seth Rasolondraibe
3
Toriteny Alahady fanateram-bokatra
Past Seth Rasolondraibe
4
Filazantsaran'i Marka Toko faha 10: 17 - 31; Ilay lehilahy mpanan-karena
Past Seth Rasolondraibe
5
Filazantsaran'i Marka toko faha 10: 51 - 52
Past Solohery Raobinarison

 

1    2      4