39
Jesosy irery no fanantenana ho an'ny firenena
Past Daniel Rajakoba
40
Mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra
Past Daniel Rajakoba
41
Amin'ny fanahiko ihany hoy Jehovah
Past Daniel Rajakoba
42
Alim-bavaka ho an'ny firenena
Past Daniel Rajakoba
43
Mifohaza ianao izay matory
Past Daniel Rajakoba
44
Teny sy vavaka ho an'ny marary
Past Daniel Rajakoba
45
Fampaherezana
Past Daniel Rajakoba
46
Midira ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra
Past Daniel Rajakoba
47
Omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra
Past Daniel Rajakoba
48
Aza mety ho hohazon'ny zioga fanandevozana intsony
Past Daniel Rajakoba
49
NOELY - Mpamonjy no teraka ho antsika
Past Daniel Rajakoba
 

 

 

 

 

 

 

  1     2   3    4