Tafo Vincennes

Toerana iangonana:  

15, rue de la Fraternité    94300 Vincennes

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 3 ora

Mpitandrina mpandrindra:

Past Zaranaina Andrialampison

Asa sy Fampaherezana:

Alahady fahatelo

Sampana Fifohazana:

Filoha: Rabary
        Tél. 06 95 93 09 47