Tafo Troyes

Toerana iangonana:  

Notre Dame en Isle
10 rue de l'Isle  10000 Troyes

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 11 ora

Mpitandrina mpandrindra:

Past  Rasolonjatovo Henintsoa

Asa sy Fampaherezana:

Alahady faharoa

Sampana Fifohazana:

Filoha: Randriamananjara Halison
       Tél. 06 30 42 60 78