Tafo Toulouse

Toerana iangonana:  

70, rue Pargaminières     31000 Toulouse

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 10 ora sy sasany

Mpitandrina mpandrindra:

Past Elysée Andriamiandra

Asa sy Fampaherezana:

Alahady fahatelo

Sampana Fifohazana:

Filoha: Brigitte Ramiandrisoa
        Tél. 06 27 75 18 76