Tafo Rouen

Toerana iangonana:  

45, rue Buffon   76000 Rouen

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 3 ora sy sasany

Mpitandrina mpandrindra:

Past Marc Vincent

Asa sy Fampaherezana:

Alahady fahatelo

Sampana Fifohazana:

Filoha: Josoa Raholijaon
        Tél. 06 83 74 50 30