Tafo Rennes

Toerana iangonana:  

9, rue Paimpol  35000 Rennes

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 3 ora sy sasany

Mpitandrina mpandrindra:

Past Raobinarison Hanitra

Asa sy Fampaherezana:

Alahady faha efatra

Filohan'ny Tafo:

 Andrianasolo Etienne
 Tél. 06 60 99 61 34