Tafo Poitiers

Toerana iangonana:  

5, rue des Ecossais 86000 Poitiers

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 3 ora sy sasany

Mpitandrina mpandrindra:

Past Rasehenoarimanana Emilienne

Asa sy Fampaherezana:

Alahady faha efatra

Sampana Fifohazana:

Filoha: Nivo Rabefierana
        Tél.06 24 17 68 53