Tafo Nantes

Toerana iangonana:  

15bis, Place Edouard Normand 44000 Nantes

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 3 ora sy sasany

Mpitandrina mpandrindra:

Past Saholo Ramarokoto

Asa sy Fampaherezana:

 

Filohan'ny Tafo

RANDRIAMANGA Francis
        Tél.