Tafo Lyon

Toerana iangonana:  

Espace Protestant Théodore Monod
22, rue Romain Rolland 69120 Vaulx en Velin

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 3 ora sy sasany

Mpitandrina mpandrindra:

Past Rakoto Clément

Asa sy Fampaherezana:

Alahady faha efatra

Sampana Fifohazana:

Filoha: Rajaonson Andriamanjakaso
        Tél. 06 78 68 12 33