Tafo Lille

Toerana iangonana:

15, rue Jeanne d'Arc
59000 Lille

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 3 ora sy sasany tolakandro

Mpitandrina mpandrindra:

Past Miora RAKOTOJOELIMARIA

Fotoanan'ny Asa sy Fampaherezana:

Alahady fahaefatra

Sampana Fifohazana:

Filoha: Andrianrivelo Lydia
            Tél. 06 34 54 24 56