Tafo Bordeaux

Toerana iangonana:

Temple du HA
32, rue du Commandant Arnold
33000 Bordeaux

Mpitandrina mpandrindra:

Pasteur

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 3 ora sy sasany

Fotoanan'ny Asa sy Fampaherezana:

Alahady fahatelo

Sampana Fifohazana:

Filoha: Randrianarivelo Tantely
       Tél. 06 88 81 68 47