Tafo Cergy

Toerana iangonana:

19, Place des Touleuses 95000 Cergy

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 3 ora sy sasany tolakandro

Mpitandrina mpandrindra:

Past Rarivomanana Joelitiana

Fotoanan'ny Asa sy Fampaherezana:

Alahady faharoa

Sampana Fifohazana:

Filoha: Rasaminaivo Soloharivelo
            Tél. 07 87 10 67 63