Tafo Aix-Marseille

 Toerana iangonana:  

3, rue Villars - 13090 Aix en Provence

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 3 ora sy sasany

Mpitandrina mpandrindra:

Past Randrianandrasana Jeannot

Asa sy Fampaherezana:

Alahady fahatelo

Sampana Fifohazana:

Filoha: RAFANOHARANA José
        Tél. 04 42 27 63 04