Tafo Paris

Toerana iangonana:

16, rue Chauchat
75009 Paris

Fanompoam-pivavahana:

Isan'alahady amin'ny 10 ora sy sasany maraina

Mpitandrina mpandrindra:

Past Seth Rasolondraibe
Past Solohery Raobinarison

Fotoanan'ny Asa sy Fampaherezana:

Alahady faharoa

Sampana Fifohazana:

Filoha: Robison Manitra
            Tél. 06 03 75 96 23