1
Toriteny Alahady faharoa amin'ny advento, Réf Lioka 17: 20-30
Dr Péri Rasolondraibe
2
Toriteny Alahady fahatelo amin'ny advento, Réf Lioka 3: 1-6
Dr Péri Rasolondraibe
3
Toriteny Alahady faha 4 amin'ny advento, Réf Jaona 5: 31-37
Dr Péri Rasolondraibe
4
Toriteny Krismasy, Réf Lioka 1-14
Dr Péri Rasolondraibe
5
Toriteny Alahadin'ny epifania, Réf Matio 12: 15-21
Dr Péri Rasolondraibe
6
Toriteny Alahady voalohany manaraka ny epifania, Réf Marka 10:13-16
Dr Péri Rasolndraibe
7
Toriteny Alahady faharoa manaraka ny epifania, Réf Lioka 19:1-10
Dr Péri Rasolondraibe
8
Toriteny Alahady faha efatra manaraka ny epifania, Réf Matio 14: 22-33
Dr Péri Rasolondraibe
9
Toriteny Alahady faha 12 manaraka ny Trinité, Réf Jaona 9: 24-38
Dr Péri Rasolondraibe
10
Toriteny Alahady faha 13 manaraka ny Trinité, Réf Matio 5: 43-48
Dr Péri Rasolondraibe
11
Toriteny Alahady faha 14 manaraka ny Trinité, Réf Jaona 5: 1-14
Dr Péri Rasolondraibe
12
Toriteny Alahady faha 15 manaraka ny Trinité, Réf Lioka 10: 38-42
Dr Péri Rasolondraibe
13
Toriteny Alahady faha 17 manaraka ny Trinité, Réf Marka 2: 18-28
Dr Péri Rasolondraibe
14
Toriteny Alahady faha 20 manaraka ny Trinité, Réf Matio 13: 44-50
Dr Péri Rasolondraibe
15
Toriteny Alahady faha 21 manaraka ny Trinité, Réf Matio 16: 1-4
Dr Péri Rasolondraibe
16
Toriteny Alahady faha 22 manaraka ny Trinité, Réf Matio 18: 15-22
Dr Péri Rasolondraibe
17
Toriteny Alahady faha fito mialoha ny PaskaJaona 1:29-34
Dr Péri Rasolondraibe
18
Toriteny Alahady faha 8 mialoha ny Paska, Matio 9: 36, 10:7
Dr Péri Rasolondraibe
19
Toriteny Alahady faha 9 mialoha ny Paska, Matio 25: 14 - 30
Dr Péri Rasolondraibe

 

1    2      4