L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esaïe 11:2

 

1
Ny Bokin'i Isaia, na ny Teny Mahatoky ho an'ny Taranak ' i Davida
Dr Seth Rasolondraibe
2
Ny Fanahin'i Jehovah loharanon'ny fanompoam-pivavahana ankasitrahana
Dr Solomon ANDRIA
3
Ny Fanahin'i Jehovah loharanon'ny toe-piainana kristiana ankasitrahana
Dr Daniel Rakotojoelinandrasana
4
L’Esprit de Sagesse et d’intelligence au sein de la famille
Dr Daniel Rakotojoelinandrasana
5
Ny Fanahin 'I Jehovah sy ny fiainam-pandresena amin'ny andavanandro
Past Donald Ratiambahoaka GIZY
6
L’Esprit de conseil et de force face aux manœuvres de l’antéchrist Esa 52, 13-53, 1-12 ; 1Cor 13 ; 1Jn 4, 1-21
Past Ludovic Papaux
7
Ny Fanahin'ny Fahendrena sy ny Fahazavan-tsaina eo amin'ny fanatanterahana ny asa fanompoana
Past Daniel Rajakoba
8
Ny fahatongavan'Imanoela sy ny fanjakan'ny fahamarinana sy ny fiadanana
Dr Péri Rasolondraibe
9
Ny Fanahin 'ny Fanoloran-tsaina sy ny Faharezana manoloana ny fahalovana eo amin'izao tontolo izao
Dr Péri Rasolondraibe
10
Toriteny Rom 12: 1-2
Monique Rajakoba
11
Toriteny Isaia 49, 14-16
Lilie Razafiarison
12
Toriteny Fanompoam-pivavahana 12/07
Past Daniel Rajakoba
13
Prédication 1Cor 13, 1-3
Past Ludovic Papaux