" Zatovo mahery itoeran'ny Tenin'Andriamanitra " 1Jaona 2:14

 

1
Culte et réunion de prière
Dr Seth Rasolondraibe
2
Culte d'ouverture et introduction du thème
Past Seth Rasolondraibe
3
Atelier des parents
Past Seth Rasolondraibe
4
Ny Teny fiainana sy ny hafatra entiny 1Jaona 1:1-4
Dr Seth Rasolondraibe
5
Tatitry ny atelier
Dr Seth Rasolondraibe
6
Alim-bavaka - Toriteny Isaia 42, 6
Past Daniel Rajakoba
7
Toriteny Efesiana 5:14
Lili Razafiarison
8
Jeunes... flambeaux dans le monde, portant la Parole de vie
Past Daniel Rajakoba
9
Atelier des parents
Past Seth Rasolondraibe
10
"Aza tia izao tontolo izao" 1Jaona 2, 15-17
Past Donald Gizy
11
Atelier des parents
Past Seth Rasolondraibe
12
Fotoam-bavaka - Toriteny 1Pet 5:5-56
Past Solomon Andria
13
Ny fanahy antikristy ao anatin'ny fiangonana kristiana
Past Solomon Andriantsimialomananarivo
14
"Izao no nisehoan'i Jesosy dia ny handrava ny asan'ny devoly" Jésus est apparu pour détruire les oeuvres du diable
Past Daniel Rajakoba
15
"Ny famantarana ny Fanahin'ny fahamarinana" L'identité de l'Esprit de verité
Past Daniel Rajakoba
16
Atelier des parents " Ny Filazantsaran'ny lehilahy
Past Seth Rasolondraibe
17
Ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra
Past Solomon Andriantsimialomananarivo
19
Berger victorieux du monde
Past Ludovic Papaux
20
Mpiandry mpiambina ny rahalahiny
Dr Jean Ravalitera
21
Naterak'Andriamanitra indray " Etre né de nouveau "
Past Solomon Andriantsimialomananarivo
22
Prédication Mat 2:37
Past Ludovic Papaux