" Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika; ka tomoera tsara... " Gal 5:1

 

1
L'autre évangile dans l'Epître aux Galates ou vue panoramique de l'Epître aux galates
Past Daniel Rajakoba
2
Ireo hevi-dehibe iraisan'ny Galatiana sy ny Efesiana ( Lalàna, fahasoavana, asa tsara, asa soa...)
Dr Péri Rasolondraibe
3
Ny hazofijalian'i Kristy, ny fahasoavana ary ny vokany araka ny galatiana 2:20 sy ny Efesiana 2:10
Dr Péri Raslondraibe
4
La folie des Galates devant la gratuité du salut
Past Ludovic Papaux
5
Ny toeran'ny lalàna eo amin'ny fiainan'ny mpino ( Gal 3, 19-29 sy Rom 8, 1-9 )
Dr Péri Rasolondraibe
6
Saraha sy Hagara: ny fahafahan'ny Filazantsara sy ny fanandevozan'ny lalàna ( Gal 4: 21-31)
Dr Péri Rasolondraibe
7
Ny endriky ny "légalisme" eo amin'ny fiainan'ny kristiana amin'ny ankapobeany sy eo amin'ny fiainan'ny fifohazana ankehitriny
Dr Jean Ravalitera
8
Ny hoe: " Miorina tsara tsy hiverenana amin'ny ziogan'ny fanandevozana ( Gal 5:1 )
Dr Péri Rasolondraibe
9
Asa sy fampaherezana sy ny fahafahan'ny Filazantsara
Past Daniel Rajakoba
10
Vivre notre identité
Nenitoa Lilie Razafiarison
11
Toriteny Galatiana 1: 10
Nenitoa Lilie Razafiarison
12
Toriteny Romana 5: 8
Past Raharinoro Rasoanirina
13
Toriteny Romana 13:14
Past Rakoto Clément
14
Toriteny Kolosiana 3:5
Past Ramaherijaona Jean Teddy
15
Toriteny Lioka 7:9
Pasteur Andriamiandra Elysée