" Ny lalàna sy ny mpaminany, fototra iorenan'ny finoana kristiana "

 

1
Prenez garde à la manière dont vous écoutez
Past Ludovic Papaux
2
Izahao toetra ny fanahy
Past Solohery Raobinarison
3
Zava-misy eo amin'ireo karazana hetsika aram-pivavahana
Dr Seth Rasolondraibe
4
Ny fitakin'ny fihetseham-po sy ny fahatsapana anaty eo amin'ny sehatry ny toriteny sy ny fanompoam-pivavahana
Dr Solomon Andriantsimialomananarivo
5
Jésus fondement de la foi chrétienne
Past Daniel Rajakoba
6
Finoana mivelona amin'ny rononom-panahy tsy misy fitaka
Lilie Razafiarison
7
Ny famitahana: Tenin'Andriamanitra sa faminaniana - Mpanompo sa Guru
Dr Solomon Andriantsimialomananarivo
8
Fisandohana antso sy fanompoana sandoka
Dr Solomon Andriantsimialomananarivo
9
Miracle et authenticité
Past Daniel Rajakoba
10
Olona adala sy votsa saina
Past Solomon Andriatsimialomananarivo
11
Le fondement de la foi
Past Daniel Rajakoba
12
Prédication 2Cor 11: 14-15
Past Ludovic Papaux
13
Toriteny Apokalipsy 3: 1-13
Past Zozo Randriamanantsoa
14
Toriteny Matio 7:15
Lilie Razafiarison
15
Questions Réponses - Fanontaniana samihafa sy valiny
Pasteurs