" Prépare-toi à rencontrer ton Dieu "

 

1
Ny fitiavana Agape
Dr Seth Rasolondraibe
2
Fampidirana ny lohahevitra
Past Daniel Rajakoba
3
Ny vato mety ahasolafaka ny Fifohazana efa tsara horina sy ny fanantenany
Past Tehindrazanarivelo Djacoba
4
Ny fiantraikan’ny fiaraha-monina teo amin’ny mpino tamin’ny andron’i Amosa
Dr Seth Rasolondraibe
5
Comment transmettre les valeurs du Fifohazana à nos jeunes ?
Past Daniel Rajakoba
7
Ny fianakaviana miaina ny fihavanana amin’Andriamanitra- Lilie Razafiarison
Lilie Razafiarison
8
Des serviteurs imitateurs de Dieu
Past Daniel Rajakoba
9
La colère et la grâce de Dieu
Dr Seth Rasolondraibe
10
Ny fiainana sy hafatr’ i Amosa mpaminany
Dr Jean Ravalitera
11
Toriteny 1 Tim 6 1- 21
Past Solohery Raobinarison
12
Prédication Past Ludovic Papaux
Past Ludovic Papaux
13
Inona no tokony ataon'ny Fifohazana
Divers