" Levons-nous et bâtissons "

 

1
Ny dia-zotry ny Fiangonana araka ny Apok 21 : 1-9- Gen 18 :21-33
Dr Péri Rasolondraibe
2
Endriky ny mpanangana ao amin'ny Testamenta Taloha
Dr Salomon Andriantsimialomananarivo
3
Manangana fianakaviana manompo an'Andriamanitra
Lilie Razafiarison
4
Manangana fifandraisana marina sy madio amin'ny Tompo sy eo anivon'ny Fiangonana
Dr Péri Rasolondraibe
5
La jeunesse: une muraille sans brèche - Ny fahatanorana: manda tsy mitsihatra
Monique Rajakoba
6
Une jeunesse passionnée de Dieu - Tanora feno fitiavana an'Andriamanitra
Dr Jean Ravalitera
7
"...fa nifalian'ny Joda ireo mpisorona sy Levita izay nanompo ireo"
Past Daniel Rajakoba
8
Manangana Fiangonana manao asa misiona eto amin'izao tontolo izao marary
Dr Solomon Andriantsimialomananarivo
9
Loharano sy vokatry ny fifohazana marina
Dr Péri Rasolondraibe
10
Aoka ary isika hitsangana ka handrafitra azy
Past Daniel Rajakoba
11
Fampaherezana ho an'ireo hatokana
Dr Péri Rasolondraibe
12
Toriteny Nehemia 2: 20
Lilie Razafiarison
13
Toriteny Nehemia 8: 1-10
Dr Péri Rasolondraibe