Ecoutez la radio depuis l'application   appli radio anjomara

" Fiangonana mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana "

 

1
Ny dia-zotran’izao tontolo izao araka ny Gen 1-11
Past Daniel Rajakoba
2
Ny fitak’izao tontolo izao sy ny fijerin’Andriamanitra an’i Sodoma sy Gomora
Dr Seth Rasolondraibe
3
Izao tontolo izao mizakatena sy ny fihanaky ny ratsy eo amin’ny fiarahamonina
Dr Péri Rasolondraibe
4
Ny rehaka feno avon’izao tontolo izao eo amin’ny sehatry ny firaisana ara-nofo
Dr Péri Rasolondraibe
5
Ny dia-zotry ny Fiangonana araka ny Apok 21 : 1-9- Gen 18 :21-33
Dr Péri Rasolondraibe
6
Lota endriky ny kristiana amin’izao taon-jato faha 21 izao
Dr Seth Rasolondraibe
7
Ankohonana nantsoina hitandrina ny lalàn’Andriamanitra
Lilie Razafiarison
8
Une jeunesse fidèle à la voie de l’Eternel
Monique Rajakoba
9
Ny andraikitra sy ny tanjon’ny Fiangonana eo anivon’izao tontolo izao mizakatena
Dr Péri Rasolondraibe
10
Ny asa fanompoan’ny mpiandry sy ny vavaka fitalahoana nataon’i Abrahama
Monique Rajakoba
11
Combat spirituel face au satanisme- new age et franc maçonnerie
Mamy Rakotolehibe